• Ece Ayhan Sivil Girişimi

  Türkiye'nin aykırı, muhalif, mülksüz, sipsivil şairi/etikçisi Ece Ayhan'ın ana ve mezar kenti Çanakkale'de, bir grup okur, 2008 yılından bu yana sürdürülen Sivil Girişimi yeniden örgütleyerek (Aşk), 'Ece Ayhan Kültür Evi' ile 'Ece Ayhan Arşivi'ni kurmak ve her yıl 'Ece Ayhan Buluşmaları' düzenlemek amacıyla çalışmaya başladı.

  Tüm çalışmaların, küflü/paslı nostaljik bir yaklaşım yerine, şiir, edebiyat, tarih, resim, müzik, felsefe, ahlak gibi alanlarda 'iktidar ve otorite karşıtlığı' ruhu ve gönüllülük ilkesinde gerçekleşmesini isteyen Sivil Girişim, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki Ece Ayhan okurlarını, önce sanal ortamda bilahare Çanakkale'de bir araya getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yalı Hanı'nda süren toplantılarda, Ece Ayhan konusunda araştırma yapmak isteyen akademisyenler, edebiyatçılar, öğrenciler ya da okurların yanı sıra, Ece Ayhan'ı henüz okumamış/tanımayanlar için de çeşitli etkinlikler tasarlanıyor.

  Bu duyuru ile, Ece Ayhan Sivil Girişimine katkıda bulunmak isteyen herkesi, bizimle temasa geçmeyi çağırıyoruz. Öneri, görüş, dilek ve eleştirilerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Elinde, arşivinde ya da bir tanıdığında Ece Ayhan'la ilgili bilgi ve belge olan okurların katkısıyla, tüm bilgilerin bir merkezde toplanmasını, böylelikle herkese açık büyük bir arşivin yaratılmasını istiyoruz.

  EASG – Çanakkale

  FORUM: ECE AYHAN VE İSYAN


  Halk Bahçesi / Çanakkale
  20 Temmuz 2013 Saat 18:30 

  İktidarın dışında ve karşısında sipsivil bir şair ve etikçi olan Ece Ayhan'ın ana ve mezar kenti Çanakkale'de onun düşünsel mirası etrafında kendisinin deyimiyle ne 'marj'a, ne 'birey'e, ne 'ütopya'ya yer ve zaman bırakılmayan, esas duruşun mülkün temeli olduğu bu kurulu düzende bu kez Gezi'yi, direnişi, isyanı, hal ve gidişi, Ece Ayhan'ın şiirlerinde, düz yazılarında itiraz, red, karşı çıkma, başkaldırı ve isyan temalarını, tüm bunlarla birlikte kendi deneyimlerimizi, düşüncelerimizi, farklı hayat önermelerimizi konuşmak, tartışmak ve paylaşmak için 20 Temmuz Cumartesi günü saat: 18:30'da Halk Bahçesi'nde yan yana geliyoruz. Bu açık davetle katkı sunmak isteyen herkesin katılımını bekliyoruz.

  Ece Ayhan Sivil Girişimi
  Çanakkale, Temmuz 2013

  Posta Adresi: Yalı Hanı / Çanakkale

  Mail Adresi: eceayhangirisimi@eceayhan.com

  İnternet Sitesi: www.eceayhan.com